Kordonboyu Mah. Hürriyet Cad. No.46/B Kartal/İst. 02166522838 themekankartal@gmail,com